#paraulògic 19 de maig

PARAULES: 72, PUNTS: 289
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 6 6 6 5 0 0 0 0 23
e 3 3 4 0 3 4 1 0 18
i 1 0 0 0 0 0 0 0 1
o 2 0 2 0 1 1 0 0 6
p 3 2 1 2 2 0 0 1 11
s 3 2 0 2 0 1 0 0 8
x 3 2 0 0 0 0 0 0 5
Σ 21 15 13 9 6 6 1 1 72
Prefixos de dues lletres:
ce-4 co-19
ec-4 eo-1 ep-3 es-6 ex-4
ic-1
oc-3 op-2 os-1
pe-2 pi-4 po-4 ps-1
se-3 si-2 so-3
xe-2 xi-2 xo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cos-6

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-9

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ce-1 cei-1 ceio-1 ceiops-2
ceiopsx-1 ceiopx-1 ceios-4 ceiosx-1
ceip-2 ceips-4 ceis-1 ceix-1
ceo-2 ceop-1 ceos-2 cep-2
ces-2 cesx-1 cex-1 cio-4
ciop-5 ciops-6 cios-6 ciox-4
cip-1 cis-2 cix-1 co-2
cop-3 cos-6 cox-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: alçament, enllaçament, llançament
Palíndroms: ama, maçam, mam, mem
Quadrats: mama o mamà, tam-tam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'