#paraulògic 22 de maig

PARAULES: 122, PUNTS: 590
TUTIS: 4 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 1 5 2 2 2 0 14
g 0 2 1 0 0 0 0 3
i 0 0 1 1 0 0 0 2
l 0 2 3 2 1 0 0 8
m 0 2 0 2 0 0 0 4
o 1 2 2 0 0 0 1 6
p 10 22 21 14 9 6 3 85
Σ 13 31 33 21 12 8 4 122
Prefixos de dues lletres:
al-2 am-5 ap-7
ga-1 gi-1 gl-1
im-2
la-2 li-1 ll-5
ma-2 mi-2
ol-1 op-5
pa-39 pi-12 pl-9 po-25

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-18

Sufixos freqüents de tres lletres:
lla-5 apa-5 oma-5

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
agilmop-4 agilop-2 agilp-2 agimop-1
agip-3 aglmop-1 aglop-1 aglp-2
agop-1 agp-1 ailmop-4 ailmp-3
ailop-4 ailp-9 aimop-2 aimp-2
aiop-2 aip-6 almop-11 almp-5
alop-14 alp-8 amop-2 amp-3
aop-2 ap-3 gilop-1 giop-1
glop-1 ilmop-1 ilop-5 ilp-1
imop-2 iop-2 ip-1 lmop-1
lop-5 mop-2 op-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: amablement, atabalament, banalment, bellament, blanament, embalament, embalbament, lamentable, lamentablement
Quadrats: baba, bebè

Per definicions, veure 'Sobre les dades'