Setmana 20

DADES DE LA SETMANA 20 DE 2022 

Paraula més llarga (14 lletres): lamentablement

Llargada mitjana: 5.7 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 114.4 

Paraulògic del 16 de maig
Lletres: s + adegmt
Paraules (96, llargada mitjana de 5.1):
adés, amàs, ase, aseta, asma, asmada, asmat, assedegada, assedegat, ast, asta, àstat, atès, atesa, atestat, damàs, damassè, deessa, demés, des, desada, desè, desesma, desesme, desgast, desset o dèsset, esma, esme, essa, est, esta, estada, estam, estassada, estat, estatge, este, estès, estesa, estesada, estesat, esteta, gas, gasa, gaseta, gassa, gatassa, ges, gest, gesta, mas, masada, masega, masegada, massa, massatge, mastegada, mes o més, mesa, mesada, messa, messes, metgessa, sad, saga, sageta, sama, seda, sedàs, sedega, sega, segada, sem, sema, semada, semat, semema, ses, sèsam, sesta, set, seta, setè, setet, setge, tas, tassa, tassada, tast, tastet, tes, tesa, test, testa, tsade, tse-tse

Paraulògic del 17 de maig
Lletres: d + acelot
Paraules (93, llargada mitjana de 5.8):
aede, alada, alcaldada, alcalde, aldea o aldeà, aldol, allada, al·lotada, atacada, atotada, cada, càdec, cadell, cadella, cadellada, cadellet, cadet, cadolla, calada, cald, calda, caldea, caldo, callada, càtode, celada, clatellada, cleda, clotada, coda, codó, còdol, codolada, codolell, codolla, colada, colcada, colèdoc, collada, coltellada, dad, dada o dadà, dal, dàlet, dall, dalla, dallada, dallò, dalt, data, dea, decà, dècada, decatleta, decatló, dèdal, del, delada, delat, delco, dellà, delta, detall, detallada, detallat, doc, docta, docte, dodecà, dodo, doella, dol, dolceta, doll, dolla, dot, dotal, edat, edetà, elodea, llacada, lladella, lledó, lletada, llocada, ocellada o ocel·lada, oda, ollada, tacada, tallada, telleda, tocada, toledà

Paraulògic del 18 de maig
Lletres: m + açelnt
Paraules (127, llargada mitjana de 6.2):
alçament, alenament, alletament, altament, ama, amant, amatat, amatença, amatent, amè, amelat, amén, amena, amenaça, amenaçament, ament, ametla, ametlla, ametllat, analema, anament, anatema, atentament, element, elemental, elementalment, elm, ema, emmallat, emmental, enantema, ènema, enllaçament, entallament, entelament, entema, entemat, lam, lama, lamé, lamel·la, lamel·lat, lament, latament, lema, lentament, letalment, llama, llament, llançament, llema, lleme, llémena, maç, maça, maçam, maçana, maçanella, mal, mala, malalt, malalta, malament, malanança, malanat, maleta, mall, malla, mallal, mallat, malleta, malm, malmetement, malnat, malt, malta, mam, mama o mamà, mamella, mamellam, mana, manament, manat, mançana, manent, maneta, mannà, mannan, mant, manta, manteleta, mantell, mantellet, mat, mata, matament, matança, mate, meat, mel, melat, melé, melena, meleta, mem, mena, ment, menta o mentà, mental, mentalment, mentè, met, meta o metà, metall, metanal, mètel, netament, tàlem, tallament, talma, talment, tam-tam, tem, tema, temença, tement, tenaçment

Paraulògic del 19 de maig
Lletres: c + eiopsx
Paraules (72, llargada mitjana de 4.9):
cec, cep, cesi, cessió, coc, còccic, cocció, còccix, coco o cocó, coi, coix, coixí, cop, copeo, copió, copiós, copó, cos, coscó, cosí, cosó, cospí, cossi, eci, eco, ecoic, ecs, eocè, èpic, epicè, episcopi, escissió, escó, escocès, espècie, especiós, espic, excepció, excés, excisió, exposició, ics, occisió, oci, ociós, opció, oposició, osc, pec, pessic, pic, picó, pioc, pisces, poc, poció, posició, posposició, psicosi, sec, secció, secessió, sic, sicosi, soc, soci, socó, xec, xeic, xic, xicó, xoc

Paraulògic del 20 de maig
Lletres: v + adilor
Paraules (189, llargada mitjana de 5.9):
airívol, airívola, alví, arrova, aval, avalador, avaladora, avalar, avall, avar o àvar, avara o àvara, avarada, avarar, avaria, avariar, avi, àvia, aviada, aviador, aviadora, avial, aviar, aviari, aviària, àvid, àvida, avidar, avidolar-se, avilar, avió, avior, avivador, avivadora, avivar, àvol, avorrida, avorridor, avorridora, avorrir, avorrívol, avorrívola, davall, davallada, davallador, davallar, dàvia, diva, diví, dividir, divo, dorval, dràvida, iva, ivó, ivori, ivorià, larva, larvada, larval, lava, lívid, lívida, llavador, llavadora, llavar, llavi, llavió, llavor, llavora, llavorar, oliva, olivada, olivar o olivar-se, olivarda, olivardó, olivari, olivària, olivila, olivó, oroval, orval, ovada, oval, ovalada, ovalar, ovari, oví, òvid, ovívor, ovívora, ovoidal, raval, ravioli, rival, rova, rovalla, rovira, vair, vaira, vairada, vairó, val, valí, vàlid, vàlida, validadora, validar, vall, való, valor, valorar, valva, valvada, valvar, var, vara o varà, varada, varador, varadora, varal, varar, vari, vària, variada, variador, variadora, variar, variola, varva, via, viada, viador, viadora, vial, viar, viari, viària, viaró, vida, vídia, vidrada, vidriada, vidriol, vidriola, vil, vila o vilà, vil·la, vió, viola, violada, violador, violadora, violar, violari, violí, violó, vira, virada, virador, virar, viril, virió, virior, viró, virolada, virolai, virolar, virolla, viva, vivari, vívid, vívida, vividor, vividora, vivor, voivoda, vol, volada, volador, voladora, volar, volior, volva, volvària, vora o vorà, vorada, voral, voravia, vori

Paraulògic del 21 de maig
Lletres: b + aelmnt
Paraules (102, llargada mitjana de 6.0):
a la babalà, abat, abell, abella, alb, alba, albanell, albat, albena, amable, amablement, amb, ameba, amebea, atabalament, baba, babel, bable, bala, bàlan, balata, balb, balba, balena, ball, balla, ballable, ballet, balm, balma, balmat, bamba, ban, banal, banalment, banana, banat, bat, bata o batà, batall, batalla, batallant, batan, batanet, batata, batement, batent, batle, batlle, beabà, beat, beata, bebè, bel, bell, bella, bellament, ben, bena, benamat, benanant, bet, beta, bètel, bla, blan, blana, blanament, blat, ble, blenat, blet, eben, embalall, embalament, embalbament, embambat, embat, embenament, embenat, emblema, entabanable, entabanament, label, lambel, lamentable, lamentablement, malbé, mal·leable, mamba, mamballeta, matablat, nabab, nabatea, taba, tabal, tabala, tabalet, tabel·la, també, tebà, tebana

Paraulògic del 22 de maig
Lletres: p + agilmo
Paraules (122, llargada mitjana de 5.2):
allop, alpí, ampla, ampli, àmplia, amploia, ampolla, apa, api, apiol, aplom, apogàmia, apol·lo, apologia, galop, gipó, glop, impala, impia, lapil·li, lapó, lipoma, llamp, llampó, llapa, llapó, llop, malplà, mapa, miop, miopia, oligopoli, òpal, opalí, opi, opim, opima, paga o pagà, pagaia, pago, pai-pai, paia, paio, pal, pala, palaí, palaia, palla o pal·la, pal·li, pàl·lia, pal·lial, palló, pallol, pallola, palm, palma, palmó, paló, paloma, palomí, palp, pam, pampa, pàmpol, pàmpola, pampolam, paó, pap, papa o papà, papagai, papaia, papal, papalló, papil·la, papil·loma, papió, pia, piga, pigall, pila, pili, piló, pim-pam, pió, piola, pipa, pipí, pipioli, pla, plaga, plagal, plagi, plapa, plom, ploma, plomall, plomí, poal, pol, polígala, polígam, polígama, poligàmia, poliol, poliopia, pòlip, poll, polla, pollalla, pollam, pollí, polo, polp, polpa, pom, poma, pomòloga, pomologia, pompa, pompó, pop, popa