#paraulògic 26 de maig

PARAULES: 69, PUNTS: 433
TUTIS: 6 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 Σ
a 0 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 10
c 1 3 2 1 4 1 2 0 2 1 0 0 17
e 4 3 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 15
i 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
n 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
o 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
v 1 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 10
Σ 9 13 11 6 14 8 3 1 2 1 0 1 69
Prefixos de dues lletres:
ac-3 an-3 av-4
ca-4 ce-2 ci-2 co-9
ec-4 ei-2 en-2 eo-4 ev-3
ie-1 in-3
na-1 ne-6 no-2
oc-4
va-1 ve-7 vi-2

Prefix freqüent de tres lletres:
con-8

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-10

Hi ha 6 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 2 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres
- 1 de 14 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acein-5 aceino-6 aceinov-6 aceinv-5
aceio-1 aceiov-1 acen-4 aceno-2
acenv-1 aceo-1 acev-2 aei-1
aein-2 aeinv-3 aeiv-1 aen-2
aenov-1 aenv-3 ce-1 cei-1
cein-2 ceino-1 ceinov-5 ceinv-1
ceio-1 ceiov-2 ceo-2 ceov-1
ein-1 eiv-1 en-1 eno-1
enov-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: alfàbrega
Palíndroms: refer

Per definicions, veure 'Sobre les dades'