#paraulògic 27 de maig

PARAULES: 105, PUNTS: 472
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 5 6 6 4 1 0 0 25
b 3 4 5 7 3 4 2 1 29
e 1 3 3 0 2 1 0 0 10
i 4 4 1 1 0 2 0 0 12
n 1 6 2 0 1 1 0 0 11
r 3 4 5 3 0 0 0 0 15
z 0 1 1 1 0 0 0 0 3
Σ 15 27 23 18 10 9 2 1 105
Prefixos de dues lletres:
ab-2 ae-2 ai-6 an-1 ar-12 az-2
ba-12 be-9 bi-5 br-3
eb-2 ei-2 en-3 er-3
ia-3 ib-2 ie-1 in-3 ir-3
na-5 ne-1 ni-5
ra-6 re-3 ri-6
za-1 ze-1 zi-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
arr-8 bar-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-14

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
abei-1 abein-1 abeinr-6 abeinrz-1
abeinz-1 abeir-5 abi-3 abin-2
abinr-7 abir-9 aei-1 aein-2
aeinr-5 aeinrz-1 aeinz-1 aeir-9
aeirz-1 ai-3 ain-5 ainr-8
ainrz-1 ainz-4 air-11 bei-1
bein-1 beinr-2 beir-6 bir-1
ein-1 einr-2 eir-1 in-1
inr-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: connivència, conveïna, conveniència, convivència, inconveniència, venació
Palíndroms: cec, nen

Per definicions, veure 'Sobre les dades'