#paraulògic 28 de maig

PARAULES: 145, PUNTS: 826
TUTIS: 5 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 5 8 5 6 2 2 0 0 0 29
c 0 3 4 0 4 3 1 5 0 0 20
e 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5
g 9 10 14 12 10 4 2 0 0 0 61
o 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
r 1 2 5 5 3 1 1 1 0 1 20
t 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0 8
Σ 13 24 33 24 25 12 7 6 0 1 145
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ag-20 ar-6 at-2
ca-10 ce-3 co-7
eg-2 er-3
ga-23 ge-8 go-15 gr-15
og-1 or-1
ra-2 re-15 ro-3
ta-3 te-2 to-2 tr-1

Prefix freqüent de tres lletres:
gar-15

Sufix freqüent de tres lletres:
era-15

Hi ha 5 tutis:
- 1 de perfecte
- 3 de 10 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
aceg-1 acegor-1 acegort-5 acegr-5
acegrt-4 acgo-1 acgor-2 acgr-2
acgt-1 aeg-1 aegor-4 aegort-8
aegr-17 aegrt-19 aegt-2 ag-2
ago-2 agor-11 agort-10 agot-4
agr-8 agrt-5 agt-3 ceg-1
cego-1 cegort-1 cegr-1 cgor-1
ego-1 egor-7 egort-3 egot-1
egr-3 egrt-1 egt-1 gor-4
got-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: benzinera
Palíndroms: iai, nin
Quadrats: ai-ai, beri-beri, iaia

Per definicions, veure 'Sobre les dades'