#paraulògic 29 de maig

PARAULES: 78, PUNTS: 303
TUTIS: 1 de perfecte

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
b 2 4 3 2 1 1 0 0 0 13
c 0 3 3 1 0 1 0 0 0 8
e 3 2 5 2 3 1 0 0 0 16
i 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
s 2 3 3 1 1 0 1 0 1 12
t 10 10 6 2 0 0 0 0 0 28
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 17 22 21 8 5 3 1 0 1 78
Prefixos de dues lletres:
be-5 bi-4 bu-4
ce-1 ci-3 cu-4
ec-1 es-10 et-4 eu-1
ic-1
se-5 si-3 su-4
te-9 ti-8 ts-1 tu-10

Prefix freqüent de tres lletres:
est-8

Sufix freqüent de tres lletres:
tic-10

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
bceist-2 bceistu-1 bceit-1 bcetu-1
bcitu-1 beit-2 best-2 bet-1
betu-2 bistu-2 bit-1 bitu-1
bstu-1 btu-2 ceist-3 ceistu-1
ceit-3 ceitu-1 cest-1 cestu-2
cet-1 cist-4 cistu-2 cit-1
citu-1 ctu-2 eist-4 eistu-3
eit-3 est-9 et-2 etu-1
ist-3 istu-2 it-3 itu-3
stu-1 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: coratge, corretatge, corretgera, corretgeta, retrocàrrega
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'