#paraulògic 30 de maig

PARAULES: 80, PUNTS: 304
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
d 1 5 2 0 0 0 8
f 2 5 6 1 0 2 16
g 1 7 3 4 2 1 18
i 2 2 1 1 1 0 7
n 1 3 1 2 0 1 8
o 4 5 3 2 1 0 15
r 1 3 3 0 1 0 8
Σ 12 30 19 10 5 4 80
Prefixos de dues lletres:
di-2 do-5 dr-1
fi-3 fo-13
gi-3 go-11 gr-4
id-3 in-1 io-3
ni-2 no-6
od-1 of-3 oi-4 oo-1 or-6
ri-2 ro-6

Prefixos freqüents de tres lletres:
fon-5 for-5 gor-5

Sufix freqüent de tres lletres:
dor-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 6 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
dfginor-1 dfino-1 dfinor-1 dfio-3
dfior-1 dfno-1 dgino-2 dginor-2
dgio-1 dgno-1 dgor-1 dino-1
dinor-4 dio-6 dior-6 dnor-3
do-1 dor-1 fgior-1 fgno-2
fgo-1 fgor-1 finor-2 fno-2
fnor-1 fo-2 for-2 gino-2
ginor-2 gio-1 gior-6 gno-1
gor-4 ino-4 inor-2 io-2
ior-3 no-1 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bescuit
Palíndroms: etè, tet, tit, titit, tut
Quadrats: but-but, tití, tse-tse, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'