#paraulògic 1 de juny

PARAULES: 59, PUNTS: 244
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 1 2 2 1 1 0 8
b 3 8 3 6 2 0 0 22
d 2 3 1 0 0 0 0 6
g 2 1 2 1 0 0 1 7
n 3 2 2 3 0 0 0 10
u 1 0 0 0 0 0 0 1
v 1 2 0 0 0 1 1 5
Σ 13 17 10 12 3 2 2 59
Prefixos de dues lletres:
ag-5 an-3
ba-17 bu-5
da-4 du-2
ga-5 gu-2
na-8 nu-2
un-1
va-5

Prefix freqüent de tres lletres:
ban-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abd-2 abdgnuv-2 abdgu-2
abdn-3 abdu-2 abg-2 abgnu-2
abn-3 abnu-3 abu-5 abv-1
ad-2 adg-1 adgn-2 adgnu-1
adgu-1 adn-5 adnu-3 adnv-1
adu-1 ag-2 agn-3 agu-1
agv-1 an-2 anu-3 anv-1
auv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: musaranya
Palíndroms: rasar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'