#paraulògic 2 de juny

PARAULES: 77, PUNTS: 450
TUTIS: 3 (1 de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 2 1 2 1 1 1 10
c 0 2 4 5 5 1 1 0 18
d 5 4 6 4 4 0 1 0 24
e 0 0 0 1 0 2 3 0 6
f 0 2 2 1 2 1 0 0 8
l 0 0 0 0 1 1 0 0 2
s 1 1 3 3 1 0 0 0 9
Σ 6 11 17 15 15 6 6 1 77
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ad-1 ae-1 al-6 as-1
ca-15 ce-2 cl-1
da-7 de-17
es-6
fa-5 fe-2 fl-1
ll-2
sa-4 se-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
cad-7 des-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-36

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acd-1 acde-3 acdefl-2 acdefls-3
acdel-7 acdels-3 acdes-5 acdf-1
acdfl-1 acdl-6 acds-7 ad-2
ade-2 adef-1 adefl-1 adefs-2
adel-5 adels-1 ades-5 adf-1
adfl-3 adfls-1 adl-6 adls-2
ads-1 cdes-2 del-1 des-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: vagabund, vagabunda
Palíndroms: agà, dad, gag, nan
Quadrats: baba, dada o dadà, nana

Per definicions, veure 'Sobre les dades'