#paraulògic 3 de juny

PARAULES: 149, PUNTS: 835
TUTIS: 7 (2 de perfectes)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 3 3 2 5 1 0 0 0 14
b 4 6 10 11 11 2 1 3 1 49
e 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5
l 1 4 1 3 1 0 0 0 0 10
r 3 1 7 5 5 1 1 0 0 23
s 1 7 14 2 4 2 0 0 0 30
u 2 4 5 4 3 0 0 0 0 18
Σ 11 26 41 28 29 7 2 3 2 149
Prefixos de dues lletres:
ab-6 al-3 ar-2 as-1 au-2
ba-6 be-6 bl-4 br-13 bu-20
el-1 es-4
la-1 le-1 ll-7 lu-1
ra-4 re-7 ru-12
sa-11 se-3 su-16
ul-8 ur-4 us-6

Prefix freqüent de tres lletres:
bur-11

Sufixos freqüents de tres lletres:
lar-9 ull-9

Hi ha 7 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
abelrsu-7 abelru-8 abelsu-2 abelu-1
abersu-2 aberu-2 abesu-1 ablrsu-1
ablru-11 ablu-5 abrsu-5 abru-4
absu-1 abu-5 aelrsu-1 aelru-4
aelsu-2 aersu-6 aeru-4 aesu-1
alrsu-4 alru-8 alsu-2 alu-5
arsu-13 aru-4 asu-1 belrsu-1
belru-5 belsu-2 bersu-1 beru-3
blru-1 blu-2 brsu-1 bru-2
bsu-1 bu-1 elru-4 elsu-1
elu-3 ersu-3 eru-1 esu-2
lru-2 lsu-1 lu-1 rsu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desfalc, escalfada, esclafada
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'