#paraulògic 5 de juny

PARAULES: 140, PUNTS: 633
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 7 10 10 13 5 1 1 0 47
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 3 4 6 2 3 3 1 0 22
i 3 4 0 1 0 1 0 0 9
n 1 5 3 3 0 1 0 0 13
r 5 4 4 4 1 2 0 1 21
x 1 5 11 5 3 2 1 0 28
Σ 20 32 34 28 12 10 3 1 140
Prefixos de dues lletres:
ae-2 ai-9 an-6 ar-30
ei-5 en-8 er-8 ex-1
ia-3 in-2 ir-3 ix-1
na-7 ne-3 ni-3
ra-11 re-8 ri-2
xa-16 xe-8 xi-4

Prefix freqüent de tres lletres:
arr-13

Sufix freqüent de tres lletres:
era-15

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 4 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
aei-1 aein-2 aeinr-5 aeinrx-4
açeinrx-1 aeinx-2 açeinx-1 aeir-9
aeirx-10 açeir-1 aeix-3 aen-2
aenr-10 aenrx-5 açenr-1 aenx-3
açen-1 aer-10 aerx-6 ai-3
ain-5 ainr-8 ainrx-2 ainx-3
air-11 airx-5 aix-5 an-2
anr-9 anx-1 ar-3 arx-3
açr-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: solemnement, somnolent
Palíndroms: etè, mem, nen, senès, ses, tet
Quadrats: tol·le-tol·le, tse-tse

Per definicions, veure 'Sobre les dades'