#paraulògic 6 de juny

PARAULES: 41, PUNTS: 191
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 1 3 1 3 2 1 0 0 11
e 1 1 0 1 0 0 0 0 3
l 0 0 0 0 1 1 0 0 2
m 1 0 3 1 0 0 0 0 5
n 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r 4 2 4 1 0 1 0 0 12
v 1 2 1 1 1 1 0 1 8
Σ 8 8 9 7 4 4 0 1 41
Prefixos de dues lletres:
ce-9 cr-2
en-1 er-2
ll-2
me-5
re-12
ve-8

Prefix freqüent de tres lletres:
cer-7

Sufix freqüent de tres lletres:
cer-6

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
celmnrv-1 celnr-1 celr-5 celrv-1
cemr-3 cenr-1 cenrv-2 cer-6
cerv-1 elmnr-1 elmr-1 elmrv-1
elr-2 elrv-2 emnr-1 emnrv-1
emr-4 emrv-1 enr-2 enrv-1
er-2 erv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: renaixença
Palíndroms: ara, arenera, iai, nan, rar
Quadrats: ai-ai, iaia, nana, rara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'