#paraulògic 8 de juny

PARAULES: 81, PUNTS: 530
TUTIS: 5 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
d 0 0 3 3 1 2 1 1 1 2 0 14
e 0 2 2 4 3 0 1 1 1 0 0 14
i 0 2 2 2 1 2 1 0 0 1 1 12
m 4 5 4 4 1 1 1 0 0 0 0 20
n 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
s 1 1 3 1 1 2 2 1 0 0 0 12
t 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 8
Σ 7 11 16 16 8 8 6 3 2 3 1 81
Prefixos de dues lletres:
de-9 di-5
em-5 en-5 es-3 et-1
id-1 ie-1 im-3 in-4 is-2 it-1
me-12 mi-8
ni-1
se-7 si-5
te-5 ti-2 tm-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
mes-5 sem-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ent-21

Hi ha 5 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 1 de 11 lletres
- 2 de 12 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
deim-3 deimn-2 deimns-1 deimnst-5
deimnt-2 deims-3 deimst-1 dem-1
demns-1 demnst-1 demnt-1 dems-2
dim-2 dimt-1 eimns-4 eimnst-4
eimnt-6 eims-7 eimst-7 eimt-3
em-1 emns-2 emnst-3 emnt-3
ems-4 emt-2 im-1 imn-3
imnt-1 ims-1 imst-2 imt-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: sabotatge
Palíndroms: agà, gag

Per definicions, veure 'Sobre les dades'