#paraulògic 9 de juny

PARAULES: 87, PUNTS: 416
TUTIS: 2 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 4 2 1 2 1 0 0 0 12
b 2 2 3 1 1 0 0 0 0 9
d 1 3 4 5 2 2 0 2 0 19
e 1 1 1 0 0 0 2 0 0 5
n 2 0 3 1 3 0 0 1 1 11
s 5 9 11 3 1 1 0 0 0 30
u 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Σ 13 19 25 11 9 4 2 3 1 87
Prefixos de dues lletres:
ab-3 ad-1 an-5 as-2 au-1
ba-5 be-3 bu-1
da-4 de-14 du-1
en-4 es-1
na-9 nu-2
sa-10 se-12 su-8
us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
des-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-14

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Subconjunts:
abdens-2 abdensu-2 abdes-3 abds-1
abdsu-1 abes-3 abesu-1 abns-2
abnsu-1 abs-3 absu-1 adens-11
adensu-2 ades-5 adesu-2 adns-4
adnsu-1 ads-1 adsu-3 aens-2
aensu-2 aes-2 aesu-1 ans-8
ansu-4 asu-1 bes-1 bsu-1
dens-1 des-2 desu-3 dsu-1
ens-4 ensu-1 es-1 esu-2
nsu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desistiment, desmentiment, dissentiment, més-dient, sediment
Palíndroms: mem, mim, mínim

Per definicions, veure 'Sobre les dades'