#paraulògic 11 de juny

PARAULES: 114, PUNTS: 754
TUTIS: 6 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 2 0 1 4 2 0 0 0 0 9
d 0 0 0 1 2 4 6 2 2 1 18
e 1 0 1 2 1 4 0 1 0 0 10
f 7 7 13 12 12 5 0 0 0 0 56
n 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
r 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 6
s 0 3 1 2 0 2 3 0 0 0 11
Σ 8 13 17 20 20 20 9 4 2 1 114
Prefixos de dues lletres:
af-8 an-1
de-18
ef-2 en-6 es-2
fa-19 fe-18 fr-19
na-2 ne-2
ra-1 re-5
sa-10 se-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fre-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 6 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 2 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Subconjunts:
adef-1 adefn-3 adefnr-5 adefnrs-6
adefns-2 adefr-6 adefrs-8 adefs-2
adf-1 adfn-1 adfnrs-1 adfr-4
adfrs-1 aef-1 aefn-1 aefnr-7
aefnrs-4 aefns-4 aefr-8 aefrs-13
aefs-3 afn-1 afnr-4 afnrs-1
afr-3 afrs-3 afs-3 defnr-2
defr-1 defrs-2 efnr-2 efns-1
efr-5 efrs-3 efs-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: guionet
Palíndroms: etè, tet, tit, titit, tot, tut
Quadrats: tití, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'