#paraulògic 12 de juny

PARAULES: 134, PUNTS: 708
TUTIS: 1 (cap de perfecte)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 2 3 4 7 1 2 0 0 21
b 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
c 1 4 6 6 2 2 2 0 0 23
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
p 7 13 22 17 10 5 3 0 1 78
r 1 1 2 1 1 0 0 0 0 6
Σ 11 20 36 29 21 9 7 0 1 134
Prefixos de dues lletres:
ac-2 al-2 ap-13 ar-4
bi-3
ca-17 cl-6
la-2 ll-1
pa-50 pi-23 pl-5
ra-4 ri-2

Prefix freqüent de tres lletres:
par-18

Sufix freqüent de tres lletres:
par-10

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
abcilpr-1 abcipr-1 abilp-1 abipr-2
acilp-5 acilpr-6 acip-3 acipr-12
aclp-6 aclpr-4 acp-4 acpr-11
ailp-9 ailpr-9 aip-6 aipr-14
alp-8 alpr-8 ap-3 apr-12
cilp-2 cip-1 cipr-3 ilp-1
ip-1 ipr-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: defensar, desenfadar, desenfardar, desenfrenada, desenfrenar, desfrenar
Palíndroms: refer

Per definicions, veure 'Sobre les dades'