Setmana 23

DADES DE LA SETMANA 23 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): insistentment

Llargada mitjana: 5.7 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 84.0 

Paraulògic del 6 de juny
Lletres: r + celmnv
Paraules (41, llargada mitjana de 5.2):
celler, cellerer, cer, cerc, cercle, cerer, cerrell, cervell, cerver, crec, crem, enrere, erer, erm, llemener, llencer, meler, mener, mer, mercè, mercer, rec, recel, recer, rel, relé, rem, remer, ren, renec o rènec, rere, revell, revèncer, veler, vèncer, ver, verm, vermell, vermellenc, vermener, vern

Paraulògic del 7 de juny
Lletres: g + abeost
Paraules (70, llargada mitjana de 5.2):
abegot, agà, àgata, agba, agost, assossegat, baga, bagàs, bagassa, bagatge, bagot, batega, boga, bogo, bossoga, botatge, botgeta, egea, ego, estatge, gag, gaó, gas, gasa, gaseta, gasó, gasós, gasosa, gassa, gassó, gat, gata, gatassa, gatet, gatge, gató, gatosa, ges, gest, gesta, get, goa, gos, gosat, gossa, gosset, gossets, got, gota, gotets, gotós, gotosa, obaga, obagós, obagosa, ostaga, ostatge, saboga, sabotatge, saga, sageta, sega, segabosses, segó, setge, soga, toga, togat, tossegós, tossegosa

Paraulògic del 8 de juny
Lletres: m + deinst
Paraules (81, llargada mitjana de 6.4):
deisme, dement, demés, denim, desesme, desesment, desistiment, desmentiment, deteniment, dídim, didimi, dimitent, dissentiment, diteisme, èmesi, emídid, emídids, eminent, eminentment, endemés, endemisme, enèsim, ensems, enteniment, esme, esment, estim, ètim, ídem, ieisme, immens, imminent, imminentment, indemne, insistentment, íntim, intimisme, istme, istmitis, ítem, mede, medi, medís, mem, ment, mentè, mes o més, més-dient, messes, messies, mestís, met, miïtis, mim, mimesi, mimetisme, mini, mínim, minse, mite, nimi, sediment, sem, semen, sement, semis, semitisme, sentiment, siemens, simi, sintetisme, sisme, sismisme, teisme, tem, tement, tenesme, teniment, tim, tímid, tmesi

Paraulògic del 9 de juny
Lletres: s + abdenu
Paraules (87, llargada mitjana de 5.3):
abadessa, abans, abús, adés, ananàs, andes, ans, ansa, anus, ase, asenada, ausades, banús, basa, base, bassa, bassada, bes, besada, bessa, bus, danès, danesa, dansa, dansada, debades, deessa, dens, densa, des, desada, desanada, desbandada, desè, desena, desnansada, dessús, desús, desusada, dues, endebades, ennassada, ens, ensús, essa, nansa, nansada, nansú, nas, nassada, nassuda, nàusea, nauseabund, nauseabunda, nuesa, nus, saba, sabana, sabea, sabeu, sabuda, sad, san, sana, sansa, sauna, seda, sedan, sedàs, sena, senda, senès, senesa, sens, sense, ses, seu, seua, suada, suau, sud, suda, sudanès, sudanesa, sueu, sunna, usada

Paraulògic del 10 de juny
Lletres: t + eginou
Paraules (61, llargada mitjana de 4.7):
entenent, etè, etí, genet, genitiu, geniüt, gent, get, git, got, gotet, gueto, guinet, guionet, guit, ignot, ingènit, ingent, inoït, intent, intuïtiu, inuit, iot, neguit, net, ninot, nit, niuet, nonet, nuet, oient, oint, tei, tènue, tet, teu, teutó, tinent, tinoi, tint, tió, tit, titet, tití, titit, titot, ton, tot, tou, tuït, tuïtiu, tut, tuteig, tuti, tutú, ungüent, unigènit, unitiu, unt, untet, untó

Paraulògic de l'11 de juny
Lletres: f + adenrs
Paraules (114, llargada mitjana de 6.5):
afaenada, afaenar-se, afanada, afanar, afàs, afer, aferrada, aferrar, anafase, defendre, defensa, defensada, defensar, desaferrar, desenfadar, desenfardar, desenfrenada, desenfrenar, desfardar, desfasada, desfasar, desfer, desferra, desferrar, desfrarar, desfrenar, desfrès, efa, efedra, enfadar-se, enfardar, enferrar, enfredar, enfrenar, ensafranar, esfèn, esfera, fada, fadar, fadesa, faena, fan, fànera, fanfara, far, farad, farda, fardassa, fàrfara, farsa, farser, farsera, fas, fase, fasser, fassera, feda, federar, fenar, fenàs, fenassar, fendre, fener, fer, fera, feresa, ferrada, ferrar, ferrassa, ferre, ferrer, ferrera, fes, fesa, fra, frarada, frare, frase, fre, fred, freda, frenada, frenar, frener, fres, fresa, fresada, fresar, fressa, fressada, fressar, fresser, fressera, nafra, nafrar, nefand, nefanda, rafe, refer, referendar, referrar, refredar, refrenar, safa, safè, safena, safra o safrà, safranada, safranar, safraner, safranera, sanefa, sassafràs, serf

Paraulògic del 12 de juny
Lletres: p + abcilr
Paraules (134, llargada mitjana de 5.7):
a la par o par, acaparar, aclaparar, alpaca, alpí, apa, apallar, aparcar, apariar, aparracar, api, apiàcia, apiari, apical, apilar, aplacar, aplic, aplicar, arpa, arpar, arrap, arrapar, bípar, bípara, biplà, cap, capa, capar, caparàcia, caparra, capibara, capil·lar, capil·lici, capir, capplà, càpric, caprici, carp, carpa, carpí, carpià, carpir-se, clap, clapa, clapar, clapir, clip, clipi, en pac de, lapil·li, laplacià, llapa, paca, pai-pai, paia, pair, pairal, pairar, pal, pala, palaí, palaia, palar, palla o pal·la, pallaca, pallar, pal·li, pàl·lia, pal·lial, pal·liar, palp, palpar, pap, papa o papà, papaia, papal, papar, paparra, papil·la, papil·lar, papir, papiraci, papiràcia, parairia, paralàlia, paràlic, paràlica, paralla, parar, parc, parca, parcial, paria o pària, parir, parla, parlar, parra, parrac, parraca, parral, pia, pic, pica, pica-pica, picabaralla, picar, pícric, pila, pilar, pili, pillar, pipa, pipar, pipí, pipiripip, pira, piral, pirar, píric, pírica, pirral, pírric, pírrica, pla, placa, placar, plapa, plica, rap, rapa, rapar, rapir, ripari, ripària