#paraulògic 20 de juny

LLETRES: c (central) + d e i s t u
PARAULES: 65, PUNTS: 299, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
c 3 6 2 3 1 1 0 16
d 2 1 1 5 4 3 0 16
e 3 1 4 2 5 1 0 16
i 1 0 1 0 0 0 0 2
s 3 1 2 1 2 0 1 10
t 3 1 1 0 0 0 0 5
u 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 15 10 11 11 12 5 1 65
Prefixos de dues lletres:
ce-4 ci-4 cu-8
de-9 di-6 du-1
ec-5 ed-2 ei-1 es-6 et-1 eu-1
ic-2
se-2 si-1 su-7
te-2 ti-2 tu-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
dec-5 suc-5

Sufix freqüent de tres lletres:
tic-12

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
cdei-3 cdeistu-1 cdeisu-1 cdeit-4
cdeitu-4 cdeiu-1 cdes-2 cdestu-1
cdi-2 cdis-1 cdist-2 cdisu-1
cdit-1 cdu-2 ce-1 cei-1
ceis-1 ceist-3 ceistu-1 ceisu-1
ceit-3 ceitu-1 ces-2 cest-1
cestu-2 cesu-2 cet-1 ceu-1
cis-2 cist-4 cistu-2 cisu-1
cit-1 citu-1 ciu-1 csu-3
ctu-2 cu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: braçalet
Quadrats: baba, barbar o bàrbar, bebè, berber

Per definicions, veure 'Sobre les dades'