#paraulògic 21 de juny

LLETRES: u (central) + a c i l m s
PARAULES: 134, PUNTS: 677, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 4 5 3 3 0 1 17
c 5 6 12 8 6 5 2 44
i 0 1 2 1 0 0 0 4
l 0 5 3 3 0 0 0 11
m 3 3 10 6 6 1 1 30
s 1 5 6 5 0 1 1 19
u 3 1 2 0 2 1 0 9
Σ 13 25 40 26 17 8 5 134
Prefixos de dues lletres:
ac-4 ai-1 al-5 am-2 au-5
ca-22 cl-7 cu-15
il-3 iu-1
la-1 ll-7 lu-3
ma-6 mi-1 mu-23
sa-3 si-3 su-13
uc-1 ui-1 ul-6 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
mus-16

Sufix freqüent de tres lletres:
ula-12

Hi ha 3 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
acilmsu-3 acilmu-1 acilsu-4 acilu-5
acimsu-2 acisu-3 aciu-1 aclmsu-1
aclmu-3 aclsu-12 aclu-12 acmsu-6
acsu-6 acu-7 ailmu-1 ailsu-2
ailu-2 aimsu-2 aisu-2 almsu-4
almu-4 alsu-2 alu-5 amsu-4
amu-1 asu-1 cilmsu-1 cilsu-2
cilu-1 cimsu-1 cimu-1 cisu-1
ciu-1 clmsu-2 clmu-1 clsu-1
clu-5 cmsu-2 csu-3 cu-1
ilmsu-1 ilmu-3 ilsu-2 imsu-1
isu-2 lmu-2 lsu-1 lu-1
msu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: descuit
Palíndroms: cec, cuc
Quadrats: cuscús, dic-dic

Per definicions, veure 'Sobre les dades'