#paraulògic 22 de juny

LLETRES: t (central) + a e g n o z
PARAULES: 84, PUNTS: 351, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 6 6 5 1 0 2 21
e 2 0 1 0 1 1 0 5
g 3 4 7 3 3 0 1 21
n 2 4 4 0 0 0 0 10
o 0 0 0 1 0 0 0 1
t 5 8 6 2 3 0 0 24
z 0 1 1 0 0 0 0 2
Σ 13 23 25 11 8 1 3 84
Prefixos de dues lletres:
ag-7 an-6 at-6 az-2
en-3 et-2
ga-7 ge-7 gn-1 go-6
na-3 ne-3 no-4
on-1
ta-13 te-3 to-8
ze-1 zo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
tan-10

Sufix freqüent de tres lletres:
eta-9

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
aegnot-4 aegnotz-1 aegnt-9 aegt-2
aenot-1 aent-8 aet-3 aetz-1
agnot-2 agnt-5 agot-4 agotz-1
agt-3 anot-7 anotz-1 ant-10
antz-2 aot-3 aotz-2 at-2
egnt-2 egot-1 egt-1 enot-1
ent-2 et-2 got-1 gotz-1
not-1 ot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: masculí, musical, muslímica
Palíndroms: cuc
Quadrats: cuscús

Per definicions, veure 'Sobre les dades'