#paraulògic 23 de juny

LLETRES: o (central) + a e f g r u
PARAULES: 98, PUNTS: 471, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 2 3 2 1 1 0 12
e 1 4 1 1 0 0 0 0 7
f 2 7 12 2 3 1 1 0 28
g 3 3 5 4 8 3 1 1 28
o 3 3 3 2 0 0 0 0 11
r 2 2 4 1 2 0 0 0 11
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 12 22 27 13 15 5 3 1 98
Prefixos de dues lletres:
ae-2 af-2 ag-4 ar-2 au-2
ef-1 eg-1 er-4 eu-1
fa-3 fe-2 fo-16 fr-3 fu-4
ga-9 ge-3 go-9 gr-7
of-3 og-1 or-6 ou-1
ra-2 re-5 ro-4
ug-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fog-8

Sufix freqüent de tres lletres:
era-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
aefgor-8 aefgoru-2 aefor-2 aegor-4
aegoru-1 aeoru-1 afgor-9 afo-1
afor-7 ago-2 agor-11 aor-4
aoru-2 efgor-1 efgoru-3 efor-7
ego-1 egor-7 egoru-2 eor-2
eoru-2 fgo-1 fgor-1 fgoru-1
fo-2 for-2 foru-3 fou-1
gor-4 gou-1 or-1 oru-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: a la gatzoneta
Palíndroms: etè, tannat, tat, tet, tot
Quadrats: tatà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'