#paraulògic 24 de juny

LLETRES: c (central) + a d e i m o
PARAULES: 159, PUNTS: 809, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 3 4 5 5 2 1 26
c 8 15 6 12 5 3 1 0 50
d 2 4 6 9 5 2 1 1 30
e 2 1 2 3 0 1 1 0 10
i 2 1 1 1 4 1 0 0 10
m 3 6 5 10 2 1 2 1 30
o 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Σ 20 33 23 39 21 13 7 3 159
Prefixos de dues lletres:
ac-18 ad-5 am-3
ca-15 ce-2 ci-6 co-27
da-5 de-10 di-13 do-2
ec-5 ed-1 em-3 eo-1
ia-1 ic-2 id-2 im-2 io-3
ma-7 me-6 mi-11 mo-6
oc-3

Prefix freqüent de tres lletres:
com-11

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-24

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acd-1 acde-3 acdei-2
acdeim-7 acdeimo-3 acdeio-2 acdeo-1
acdi-18 acdim-7 acdimo-5 acdio-9
acdm-3 acdmo-4 acdo-1 aceimo-1
aceio-1 acem-3 aceo-1 aci-11
acim-9 acimo-3 acio-3 acm-3
acmo-4 aco-3 cdei-3 cdeim-2
cdeimo-1 cdeio-5 cdemo-1 cdi-2
cdimo-3 cdio-6 cdo-2 ce-1
cei-1 ceim-1 ceimo-2 ceio-1
cem-1 ceo-2 cim-2 cimo-6
cio-4 cmo-2 co-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: foguera, foguerera
Palíndroms: oró
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'