#paraulògic 26 de juny

LLETRES: v (central) + a c e i l n
PARAULES: 109, PUNTS: 628, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 5 1 2 2 0 0 14
c 0 1 6 3 5 3 1 1 20
e 0 1 0 0 0 0 0 0 1
i 1 0 0 0 2 1 0 0 4
l 0 1 2 1 1 0 0 0 5
n 0 1 4 2 1 0 0 0 8
v 5 11 12 8 8 8 4 1 57
Σ 7 18 29 15 19 14 5 2 109
Prefixos de dues lletres:
al-4 av-10
ca-9 ci-3 cl-8
en-1
in-3 iv-1
la-1 ll-4
na-4 ni-4
va-20 ve-16 vi-21

Prefixos freqüents de tres lletres:
val-9 vin-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-8

Hi ha 4 tutis:
- 2 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 5 lletres

Subconjunts:
aceilnv-4 aceilv-4 aceinv-5 acelnv-2
acelv-1 acenv-1 acev-2 acilnv-4
acilv-3 acinv-9 aciv-2 aclv-3
acv-2 aeilnv-3 aeilv-2 aeinv-3
aeiv-1 aelnv-2 aelv-3 aenv-3
ailnv-8 ailv-7 ainv-1 aiv-5
alnv-2 alv-6 anv-1 ceilnv-2
ceilv-2 ceinv-1 cilnv-2 cilv-1
cinv-2 civ-2 eilnv-1 eilv-1
eiv-1 elv-2 ilnv-1 ilv-1
inv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: frenètic, interfecte, interfície, nefrític
Palíndroms: cínic, nin, tit, titit
Quadrats: ric-ric, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'