#paraulògic 27 de juny

LLETRES: o (central) + d e i r s v
PARAULES: 131, PUNTS: 611, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
d 2 7 2 4 4 6 0 25
e 0 1 1 2 1 0 0 5
i 3 3 1 1 1 1 0 10
o 4 11 8 5 2 0 0 30
r 2 4 6 1 2 1 1 17
s 1 3 5 8 0 2 0 19
v 2 3 10 7 3 0 0 25
Σ 14 32 33 28 13 10 1 131
Prefixos de dues lletres:
de-8 di-7 do-10
ed-1 er-3 ev-1
id-1 io-3 ir-4 iv-2
od-5 oi-5 oo-1 or-10 os-4 ov-5
re-7 ri-1 ro-9
se-6 si-3 so-10
ve-8 vi-14 vo-3

Prefix freqüent de tres lletres:
sor-9

Sufix freqüent de tres lletres:
sio-11

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
deio-3 deior-2 deiors-8 deiorsv-2
deiorv-1 deios-1 deiov-2 deor-7
deors-3 deorsv-1 deorv-2 deos-2
dio-6 dior-6 diors-4 diorsv-3
diorv-1 dios-4 diosv-2 diov-2
do-1 dor-1 dors-5 dos-1
eior-1 eiors-2 eiorsv-6 eios-1
eor-2 eors-4 eorsv-4 eorv-2
io-2 ior-3 iors-6 iorsv-4
iorv-7 ios-3 iosv-2 iov-3
or-1 ors-5 os-2 osv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: clavellina, valencià o valència, valenciana, vicennal
Palíndroms: cívic

Per definicions, veure 'Sobre les dades'