Setmana 25

DADES DE LA SETMANA 25 DE 2022 

Paraula més llarga (11 lletres): interferent

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 115.1 

Paraulògic del 20 de juny
Lletres: c + deistu
Paraules (65, llargada mitjana de 5.2):
cec, cecidi, cesi, cest, cist, cístic, cistidi, cistitis, cuc, cucut, cudú, cuïc, cuit, cus, cuscús, cutis, decés, decidit, decidu, decisiu, decuit, deductiu, deïcidi, descuit, detectiu, dic, dic-dic, díctic, dietètic, disc, dístic, duc, ecètic, eci, ecidi, ecs, ecu, edicte, eductiu, eidètic, escític, escudet, escut, estètic, estic, estuc, ètic, eutèctic, ics, ictus, sec, sedec, sic, suc, succeït, succés, successiu, succí, suec, suïcidi, tec, teci, tic, tísic, tuc

Paraulògic del 21 de juny
Lletres: u + acilms
Paraules (134, llargada mitjana de 5.4):
acícula, aclucalls, aculi, acull, aiús, alauí, allau, al·lusiu, almussa, alum, amaluc, amúsia, aüc, auca, aula, àulic, àulica, cacau, calau, càlcul, caliu, cal·lus, calua, camús, camusa, camussa, cascaula, cascú, cassussa, casual, casull, casulla, cau, caua, caucasià, caucàsic, caucàsica, causa, causal, clau, clàusula, cluc, cluca, clucull, clusa, clusiàcia, cua, cuc, cuca, cucala, cuculla, cuïc, cul, culà, culassa, culla, cúmul, cúmulus, cus, cuscús, cussa, ílium, il·lús, il·lusa, iuca, lasciu, llau, lluc, lluís, llum, llumí, llusc, llusca, lucà, luci, lul·lià, màcula, maluc, masculí, massiu, mau, maula, miula, múcic, mucus, mul, mula, mulassa, mulla o mul·là, mullim, mus, musa, musàcia, musc, musca, múscul, music o músic, musica o música, musical, musiu, muslim, muslímic, muslímica, mussa, mussaca, musulmà, sàcul, salums, saüc, sícul, sícula, silícula, suau, suc, sucamulla, succí, suís, suïssa, sull, sulla, suma, sumac, summa, súmmum, suslic, ucàs, uís, ulà, ull, ullal, ullcluc, ullcluca, ulmàcia, usual

Paraulògic del 22 de juny
Lletres: t + aegnoz
Paraules (84, llargada mitjana de 4.9):
a la gatzoneta, a la geneta o geneta, aganat, àgata, agegantat, agent, agnat o àgnat, àgnata, agonòteta, anant, anet o ànet, ant, anta, antena, antenat, atea, atent, atenta, àton, àtona, atot, azot, azotat, entat, entenent, entonat, eta o età, etè, ganta, gat, gata, gatet, gatge, gató, gegant, geganta, genet, gent, genteta, get, gnetata, goneta, got, gota, gotet, gotza, gotzo, nat, nata, nató, negat, net, neta, nogat, nonat, nonet, nota, onatge, tan, tana, tanga, tangent, tango o tangó, tannat, tant, tanta, tanzà, tanzana, tat, tatà, tato, tet, teta, tètan, toga, togat, ton, tona, tonant, tonatge, tot, tota, zeta, zonat

Paraulògic del 23 de juny
Lletres: o + aefgru
Paraules (98, llargada mitjana de 5.3):
aeròfor, aerògraf, afogar, aforar, agarrofar-se, àgora, agró, agror, argó, arrogar-se, auró, aurora, èfor, ego, en off, ergo, erogar, erro, error, euro, faraó, faró, farro, feror, ferro o ferró, fofa, fofo, fogar, fogó, fogor, foguer, foguera, foguerer, foguerera, fogueró, for, fora o forà, forra, forrera, forro, fou, fragor, fraró, freó, furgó, furó, furor, furro, gafarró, gaó, garrafó, garró, garrofa, garrofer, garrofera, garroferar, garrofó, geògraf, geògrafa, gerro o gerró, goa, gofrar, gorg, gorga, gorgera, gorgorà, gorra, gorrer, gorrera, graó, gro, groera, grog, groga, grogor, groguera, ofegar, ofegor, ogre, ora, orar, orfe, orfeó, orgue, oró, ouera, raó, raor, regó, regor, regueró, reòfor, reògraf, roger, rou, roure, rouró, ugó

Paraulògic del 24 de juny
Lletres: c + adeimo
Paraules (159, llargada mitjana de 5.6):
acàcia, acadèmia, acadèmic, acadèmica, accadi, accàdia, acci, àccia, accídia, acció, ací, àcid, àcida, acidèmia, acimada, acme, acomodació, acomodada, adàmic, adàmica, addicció, addició, adició, àmec, amic, amicícia, caca, cacic, cada, càdec, cadi, cadmi, càdmic, càdmica, cai, caiac, caid, cama, camada, camí, camió, cec, cecidi, cia, cicadàcia, cim, cima, cimaci, cimè, coa, coacció, coc, coca, còccic, còccica, còccid, coccidi, cocció, coccoide, coco o cocó, coda, codi, codó, coedició, coi, com, coma, comada, comèdia, comí, còmic, còmica, commoció, còmoda, còmode, comodí, daci, dàcia, dació, daic, daica, decà, dècada, decidida, dècim, dècima, decocció, dedicació, dedició, deïcida, deïcidi, diac, diaca, diàcid, diàcida, diàdic, diàdica, diàdoc, dic, dic-dic, dicció, dimidiació, dioic, dioica, doc, dodecà, eci, ecidi, eco, ecoic, ecoica, edició, emaciació, emaciada, emoció, eocè, iac, ica, icac, ideació, idiòcia, immòdic, immòdica, iodació, iòdic, iòdica, mac, maca, macaco, macada, macadam, macadàmia, maco, mec, meca, mediació, mèdic, mèdica, medicació, mica, micaci, micàcia, micaco, micado, micció, mico, micocecidi, mímic, mímica, miocè, moc, moca, mocada, moció, mòdic, mòdica, oca, oceà, oci

Paraulògic del 25 de juny
Lletres: i + cefnrt
Paraules (157, llargada mitjana de 5.8):
a cient de, centenni, cèntric, ceri, cèric, cerífer, científic, cinc, cinc-centè, cine, cineri, cinerític, cinètic, cínic, cint, cinter, circ, cirer, cirerer, ciri, cirier, citinet, citrí, cítric, creient, cretí, crètic, cric, crin, crit, criteri, crític, ecètic, eci, eficient, encertir, enfereir-se, enferir, enfit, enfiter, entèric, entreferir-se, entrefí, entretenir, èrtic, eteri, etí, ètic, ètnic, feiner, fenici, ferí, ferir, ferit, ferri, fèrric, ferrífer, fic, ficte, fictici, finir, finit, fit, fiter, frenètic, frènic, frifrit, ictèric, ien, incentre, incert, ineficient, inert, infecte, ínfer, inferir, infern, infinit, inic, inici, inri, intent, interfecte, interferent, interferir, interfície, interí, intern, itri, ítric, neci, nefrític, nerític, nici, nier, nin, nit, nitre, nítric, nitrífer, nitrit, recinte, referir, refí, rei, reientí, reientinc, reni, renitent, retenir, retentir, rètic, reticent, retinè, retint, retir, ric, ric-ric, ricí, riciner, ricínic, rient, rierenc, teci, tecneci, tècnic, tei, tenir, teri, terri, terrífic, territ, tètric, tic, tífic, tinent, tint, tinter, tir, tireter, tiri, tirrè, tit, titet, tití, titit, trefí, trentenni, trentí, tri, tricenni, trienni, trient, trinc, trit, triti, tritici

Paraulògic del 26 de juny
Lletres: v + aceiln
Paraules (109, llargada mitjana de 5.9):
aleví, alevina, alví, alvina, aval, avall, avellana, avena, avenaci, avenàcia, avenc, avi, àvia, avial, calvície, canvi, cava, cavall, cavalla, cavallí, cavallina, càvea, càvec, cívic, cívica, civil, clava, clavecí, clavell, clavellina, clàvia, clavilla, clivell, clivella, envà, incívic, incívica, incivil, iva, lava, llavei, llavi, lleva, llivell, naval, navalla, navei, navili, nival, nivell, nivi, nívia, vaca, vaccí, vaccina, vaccínic, vaccínica, vainilla, vaivé, val, valencià o valència, valenciana, valí, valina, vall, vallenc, vallenca, valva, vana, vaníl·lic, vaníl·lica, vanil·lina, veí, veïna, veïnal, vel, vela, vèlic, vèlica, vell, vella, vena, venal, vencill, venecià, veneciana, vènia, venial, via, vial, vicennal, vicenni, vici, vil, vila o vilà, vilana, vilania, vil·la, vinaci, vinàcia, vinca, vincle, vínic, vínica, vinil, vinílic, vinílica, viva, vivència