#paraulògic 28 de juny

LLETRES: n (central) + a c m r t y
PARAULES: 111, PUNTS: 574, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 4 4 7 5 8 2 1 1 32
c 1 4 6 7 4 1 0 0 23
m 0 3 6 3 5 1 0 0 18
n 2 4 2 4 0 1 0 0 13
r 1 1 1 0 0 0 0 0 3
t 1 4 3 5 6 2 0 1 22
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 9 20 25 24 23 7 1 2 111
Prefixos de dues lletres:
ac-6 am-4 an-9 ar-10 at-2 ay-1
ca-18 cr-5
ma-18
na-9 ny-4
ra-3
ta-19 tr-3

Prefix freqüent de tres lletres:
can-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ant-14

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
acmn-2 acmnr-1 acmnrty-1 acmnry-1
acmnt-1 acmny-2 acn-8 acnr-14
acnrt-7 acnry-4 acnt-12 acnty-3
acny-2 amn-3 amnr-2 amnrt-2
amnry-2 amnt-4 amnty-1 amny-4
an-2 anr-9 anrt-6 anrty-3
anry-1 ant-10 anty-2 any-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: diversió, servidor
Palíndroms: oró, ossó, rossor, sorrós
Quadrats: dodo, io-io, oioi

Per definicions, veure 'Sobre les dades'