#paraulògic 1 de juliol

LLETRES: m (central) + a c i n o u
PARAULES: 139, PUNTS: 748, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 2 4 5 8 4 4 0 0 0 0 0 27
c 2 6 2 4 5 2 0 3 2 1 0 27
i 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 6
m 12 14 15 15 12 1 1 1 1 0 0 72
n 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
o 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 18 26 25 28 21 8 4 4 3 1 1 139
Prefixos de dues lletres:
ai-2 am-17 an-8
ca-5 ci-6 co-16
ic-2 im-3 in-1
ma-28 mi-19 mo-18 mu-7
ni-2 no-3
om-1 on-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
com-13 man-13

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-12

Hi ha 4 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 11 lletres
- 1 de 13 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acim-9 acimn-9 acimno-21 acimnou-4
acimnu-2 acimo-3 acm-3 acmn-2
acmno-1 acmnou-2 acmo-4 aim-7
aimn-13 aimno-9 aimo-3 am-3
amn-3 amno-2 amo-6 amu-1
cim-2 cimno-3 cimnou-4 cimo-6
cimu-1 cmo-2 cmou-1 im-1
imn-3 imno-2 imnou-1 imnu-1
mno-3 mo-1 mou-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: epifisial, llepafils

Per definicions, veure 'Sobre les dades'