#paraulògic 3 de juliol

LLETRES: d (central) + a e l n o s
PARAULES: 135, PUNTS: 745, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 8 5 4 3 0 0 1 23
d 7 9 9 9 3 2 1 1 0 41
e 0 1 1 2 0 2 2 0 0 8
l 0 0 4 1 2 4 1 0 0 12
n 0 3 4 5 2 0 0 0 0 14
o 1 1 3 4 0 0 0 0 0 9
s 1 2 9 8 4 0 4 0 0 28
Σ 9 18 38 34 15 11 8 1 1 135
Prefixos de dues lletres:
ad-3 ae-1 al-7 an-9 as-3
da-12 de-17 do-12
ed-1 el-1 en-6
la-3 ll-9
na-7 ne-2 no-5
od-2 ol-1 on-5 os-1
sa-9 se-9 so-10

Prefix freqüent de tres lletres:
des-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-45

Hi ha 2 tutis de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adel-5 adeln-3
adelno-2 adelnos-2 adelns-6 adelo-2
adelos-3 adels-1 aden-5 adeno-2
adenos-1 adens-11 adeos-1 ades-5
adl-6 adln-6 adlno-3 adlnos-2
adlns-1 adlo-4 adlos-10 adls-2
adn-5 adno-7 adnos-6 adns-4
ado-1 ados-3 ads-1 del-1
delno-2 delo-1 den-1 deno-2
denos-1 dens-1 deos-2 des-2
dlo-2 dlos-2 dnos-2 do-1
dos-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: cogombre
Palíndroms: oró, recer, remer
Quadrats: berber, erer, rere

Per definicions, veure 'Sobre les dades'