#paraulògic 4 de juliol

LLETRES: x (central) + a d e f i r
PARAULES: 96, PUNTS: 541, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 3 1 3 3 2 1 0 13
d 0 2 1 2 1 0 0 0 6
e 1 2 2 2 0 1 1 1 10
f 2 2 5 4 1 2 0 0 16
i 0 2 0 0 1 0 0 0 3
r 0 1 1 0 2 2 0 0 6
x 2 5 13 11 6 3 1 1 42
Σ 5 17 23 22 14 10 3 2 96
Prefixos de dues lletres:
af-4 ai-7 ar-2
de-5 di-1
ei-9 ex-1
fa-6 fe-4 fi-4 fr-2
id-1 ir-1 ix-1
re-6
xa-23 xe-14 xi-5

Prefix freqüent de tres lletres:
xer-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
adefirx-3 adefrx-2 adeirx-5 adeix-4
aderx-2 adfix-3 adfx-1 adix-3
adrx-3 aefirx-4 aefix-1 aeirx-10
aeix-3 aerx-6 afirx-6 afix-5
afrx-1 afx-1 airx-5 aix-5
arx-3 deix-1 dfix-1 dix-2
efirx-3 efix-2 efx-1 eirx-6
eix-3 fix-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: dallonses, lledonosa
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'