Setmana 26

DADES DE LA SETMANA 26 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): incomunicació

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 114.6 

Paraulògic del 27 de juny
Lletres: o + d e i r s v
Paraules (131, llargada mitjana de 5.2):
deïdor, derisió, derisori, desidiós, desoir, desordir, desordre, desori, dido, díode, diversió, divisió, divisor, divisori, divo, dodo, doi, dori, doris, dors, dos, dosè, dosi, dosser, dossier, edredó, erosió, erro, error, eversió, idò, io-io, iod, iode, iridós, irós, irrisió, irrisori, ivó, ivori, odi, odiós, odorós, odre, odrer, oïdi, oïdor, oioi, oiós, oir, ooide, orde, ordi, ordidor, ordier, ordiós, ordir, ordre, oró, oros, orri, ossi, ossívor, ossó, ossós, oví, òvid, òvids, ovívor, ovoide, redó, redós, reservori, ressò, reversió, revisió, revisor, rieró, roder, rodi, rodó, roí, roís, ros, roser, rossí, rossor, sedós, seriós, serós, servidor, servo, sessió, siderosi, sidós, sisó, sodi, sor, sord, sòrdid, sordó, sordor, soredi, sorosi, sorrer, sorrós, veedor, verdor, verdós, verós, verro, versió, verso, versor, vídeo, vidriós, vió, virió, virior, viró, viroide, virós, virosi, visió, visó, visor, vividor, vivor, vorer, vori, vos o vós

Paraulògic del 28 de juny
Lletres: n + a c m r t y
Paraules (111, llargada mitjana de 5.6):
acanar, acant, acanyar-se, acanyat, acarcanyar-se, actant, amant, amanyac, amanyat, amarant, anant, anar, anartra, anca, ancat, ant, anta, antany, any, aranya, arcana, armanyac, arn, arna, arnar, arnat, arran, arranar, arrancar, atacant, atarantar, ayn, can, cana, canac, canaca, canana, canar, canat, canca, cancan, cant, cantant, cantar o càntar, cantata, canya, canyar, carn, carranc, carranca, cracant, cran, cranar, cranc, cranca, mana, manar, manat, manc, manca, mancant, mancar, mannà, mannan, mant, manta, manya o manyà, manyac, manyana, maranta, marmany, marmanya, marrana, nacra, nacrat, nacta, nan, nana, nannar, narrar, nat, nata, nyac, nyacar, nyam, nyam-nyam, ran, ranc, ranca, tacany, tacanya, tan, tana, tanc, tanca, tancar, tancat, tannat, tant, tanta, tany, tanyar, tarannà, taranta, tarranc, tartana, tartany, tartanya, tracamanya, tractant, tranc

Paraulògic del 29 de juny
Lletres: e + i q r s t u
Paraules (120, llargada mitjana de 5.4):
eqüestre, equí, equiset, erer, eret, eritreu, ert, esquei, esquer, esquerre, esquerrer, esquí, esquist, esquit, esquiu, ésser, essiu, est, este, èster, esteri, estès, estirè, estiu, estiuet, estre, estrès, estret, estretir, estri, etè, èter, eteri, etesis, etí, euteri, euteris, que o què, quest, quiet, rei, requerir, requetè, requisit, rere, res, resistir, resistiu, rest, restituir, restret, ret, retir, retre, retret, retreure, reu, riquer, riure, rusquer, ruste, sequer, sequi, sequier, ser, serè, sèrie, ses, sester, set, setè, setet, seti o setí, seu, seure, siquier, sirte, sisè, siset, sistre, suèter, sueu, suite, suquet, surer, tei, ter, teri, teris, terrè, terrer, terrestre, terri, terrisser, territ, terrús-terrús, tes, tesi, test, tet, teu, tiquet, tireter, tirrè, titet, tres, tresè, treset, tret, treu, treure, tries, triquetre, truiter, tse-tse, urèter, uretritis, usurer, úter, uterí

Paraulògic del 30 de juny
Lletres: f + a e i l p s
Paraules (61, llargada mitjana de 5.1):
afàs, afàsia, afeli, afí, afil·la, afil·le, alafaia, àlef, alfa, alfals, alfil, àlif, asafia, asseifa, efa, efesi, efèsia, elf, epifil·la, epifil·le, epífisi, epifisial, fai, faisà, fall, falla, fal·lals, fal·lals, fals, falsa, falsia, fas, fase, fel, felí, felipa, fes, fesa, fil, fila, filassa, fília, filial, filipí, fill, filla, fissa, físsil, flap, llepafils, paf, pelfa, piaf, pif-paf, pífia, plaf, safa, safè, salsifí, sífilis, silf

Paraulògic de l'1 de juliol
Lletres: m + a c i n o u
Paraules (139, llargada mitjana de 5.7):
aimia, aimina, ama, amic, amicícia, amímia, amina, aminació, ammina, amni, àmnic, àmnica, amo, amom, amoni, amoníac, amoníaca, amònic, amònica, ànim, ànima, animació, anímic, anímica, anomia o anòmia, anònim, anònima, caiman, cama, camí, caminoi, camió, cim, cima, cimaci, cinàmic, cinàmica, cínamom, cocaïnòman, cocaïnòmana, cocaïnomania, com, coma, comí, còmic, còmica, comminació, comminució, commoció, comú, comuna, comunia, comunicació, comunió, de mancomú, iconòmac, iconòmaca, imam, imina, imino, incomunicació, mac, maca, macaco, maco, mai, maia o maià, maimó, maimona, maina, mam, mama o mamà, màmia, mamona, mana, manaia, manc, manca, manco, mania, maníac, maníaca, manicomi, mannà, mannan, manoi, maó, mau, mia, mica, micaci, micàcia, micaco, micció, mico, mim, mímic, mímica, mina, mini, mínim, mínima, mínimum, minoic, minoica, minúcia, mioma, moa, moc, moca, moció, mom, moma, mòmia, mon o món, mona, monició, mono, monoic, monoica, monomania, monomaníac, monomaníaca, monomi, monòmia, múcic, mucina, munició, munió, muó, muònic, muònica, nimi, nímia, nom, nòmina, nominació, oma, onomància

Paraulògic del 2 de juliol
Lletres: r + b c e g m o
Paraules (105, llargada mitjana de 4.8):
becgroc, berber, bòer, bomber, bor, borm, borrec, borrego, borrer, borró, brec, broc, brom, cer, cerber, cerc, cerer, cero, cerro, cobro, coer, cogombre, cor, corb, corc, corcó, corm, còrrec, córrer, corró, crec, crem, cremor o crémor, croc, crom, cromo, cromòmer, embero, erb, erer, erg, ergo, erm, erro, error, gebre, gemegor, gerber, gerrer, gerro o gerró, gomer, gorg, gorrer, grec, gro, groc, grog, grogor, membre, mer, mercè, mercer, mero, mor o per mor de, morber, morè, morer, mormó, moro, morro o morró, obrer, ocórrer, ocre, ogre, ombrer, orb, orbe, orc, oró, oromo, rebé, rebec, rebre, rebrec, rec, recer, recobre, recobro, recórrer, reg, regó, regor, rem, remer, remor, remorer, rere, rerecor, rober, roc, rococó, roger, rom, rombe, romer

Paraulògic del 3 de juliol
Lletres: d + a e l n o s
Paraules (135, llargada mitjana de 5.8):
addend, addenda, adés, aede, alada, aldea o aldeà, aldeana, aldol, aldosa, alenada, allada, anada, andana, andanada, andes, andola, àneda, anedó, anellada, ànode, asenada, assalada, assolellada, dad, dada o dadà, dal, dall, dalla, dallada, dallò, dallonses, danès, danesa, dansa, dansada, dea, dèdal, deessa, del, delada, dellà, dena, dens, densa, des, desada, desanada, desè, desena, desenal, desnansada, desolada, dodo, doella, dol, doll, dolla, dolós, dolosa, dona, donada, dos, dosè, dosena, edèn, elodea, endolada, endoll, endós, ennassada, ensalada, ensellada, làdan, landa, landó, lladella, llanada, llanda, llandós, llandosa, lledó, lledonosa, lleonada, llossada, nada, nadada, nadal, nadala, nadó, nansada, nassada, nedada, nèdol, nodal, node, nodós, nodosa, nonada, oda, odèon, ollada, onada, onda, ondada, ondós, ondosa, ossada, sad, sadoll, sadolla, salada, saldo, sanadella, sàndal, saonada, sassolada, seda, sedal, sedan, sedàs, sedós, sedosa, senallada, senda, sendal, soda, sodada, solada, soldà, soldada, solellada, solod, sonada, sonda, sonsada