#paraulògic 5 de juliol

LLETRES: p (central) + a b e n s t
PARAULES: 84, PUNTS: 420, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 2 1 2 0 0 0 11
b 0 0 0 0 0 0 0 1 1
e 0 0 4 4 2 1 0 1 12
n 1 1 2 0 0 1 0 0 5
p 5 6 15 8 6 1 2 1 44
s 1 1 2 2 0 0 0 0 6
t 1 1 2 1 0 0 0 0 5
Σ 9 14 27 16 10 3 2 3 84
Prefixos de dues lletres:
an-2 ap-7 as-2
be-1
es-11 et-1
na-3 ne-2
pa-26 pe-17 ps-1
sa-3 se-3
ta-5

Prefix freqüent de tres lletres:
esp-10

Sufix freqüent de tres lletres:
apa-6

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
abenpst-1 abenpt-1 abeps-1 aenp-4
aenps-1 aenpst-6 aenpt-11 aep-1
aeps-3 aepst-11 aept-5 anp-5
anps-2 anpst-1 anpt-1 ap-3
aps-6 apst-6 apt-6 enpst-1
enpt-1 eps-3 epst-3 ept-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: freixeda, xafarderia, xifreda

Per definicions, veure 'Sobre les dades'