#paraulògic 6 de juliol

LLETRES: u (central) + a e g l n
PARAULES: 49, PUNTS: 208, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 0 3 3 3 0 0 9
e 0 4 1 0 1 0 6
g 1 1 2 0 0 0 4
l 1 3 3 3 3 0 13
n 6 0 2 0 0 1 9
u 4 1 3 0 0 0 8
Σ 12 12 14 6 4 1 49
Prefixos de dues lletres:
ag-1 al-4 an-2 au-2
eg-2 el-1 en-1 eu-2
ga-1 gu-3
la-3 le-1 ll-7 lu-2
na-1 ne-3 nu-5
ul-4 un-4

Prefixos freqüents de tres lletres:
alg-3 lle-3 neu-3

Sufix freqüent de tres lletres:
ula-6

Hi ha 3 tutis de 7 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Subconjunts:
aeglnu-3 aeglu-1 aegu-4 aelnu-3
aenu-1 aglnu-5 aglu-3 agu-1
alnu-7 alu-5 anu-3 eglu-2
egu-1 elnu-1 elu-3 enu-2
lnu-1 lu-1 nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: benpensant
Palíndroms: apa, pap
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'