#paraulògic 8 de juliol

LLETRES: i (central) + b d r s t u
PARAULES: 74, PUNTS: 348, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
b 3 3 2 2 2 1 0 0 0 13
d 2 0 0 0 0 1 0 1 1 5
i 0 4 2 2 1 0 0 0 0 9
r 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
s 2 4 2 3 3 0 2 1 1 18
t 3 7 8 3 0 0 0 0 0 21
u 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4
Σ 13 20 15 12 6 2 2 2 2 74
Prefixos de dues lletres:
bi-5 br-3 bu-5
di-5
ib-1 id-1 ir-3 is-3 it-1
ri-3 ru-1
si-6 su-12
ti-8 tr-8 tu-5
ui-1 ur-3

Prefixos freqüents de tres lletres:
sub-8 tri-8

Sufixos freqüents de tres lletres:
idi-4 ids-4

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
bdirstu-3 bdirsu-1 bdiru-1 bdistu-1
bdisu-1 bir-1 birs-1 birstu-4
birsu-2 birtu-4 biru-1 bis-2
bistu-2 bisu-2 bit-1 bitu-1
biu-1 dir-2 dirsu-4 dirtu-1
dis-1 dist-2 distu-1 disu-3
dit-1 irs-3 irst-4 irsu-1
irt-6 irtu-1 iru-1 is-1
ist-3 istu-2 isu-2 it-3
itu-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: portentós, pretensor, serpentó, sorprenent
Palíndroms: nen, non-non, senès, sonós
Quadrats: non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'