#paraulògic 9 de juliol

LLETRES: a (central) + c d e m n o
PARAULES: 153, PUNTS: 705, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 11 5 4 3 2 4 0 32
c 2 9 8 10 6 3 1 1 40
d 2 7 1 3 2 0 1 0 16
e 2 0 2 2 1 0 2 0 9
m 4 13 4 11 2 0 0 0 34
n 1 6 1 4 0 0 0 0 12
o 4 2 2 2 0 0 0 0 10
Σ 18 48 23 36 14 5 8 1 153
Prefixos de dues lletres:
ac-4 ad-4 ae-1 am-8 an-15
ca-24 ce-1 co-15
da-4 de-7 do-5
ec-1 ed-1 em-1 en-5 eo-1
ma-22 me-4 mo-8
na-6 ne-2 no-4
oc-3 od-1 om-2 on-4

Prefix freqüent de tres lletres:
can-17

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-35

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acd-1 acde-3 acdemno-4
acden-4 acdeno-1 acdeo-1 acdm-3
acdmn-1 acdmno-2 acdmo-4 acdn-2
acdno-4 acdo-1 acem-3 acemn-3
acemno-1 acen-4 aceno-2 aceo-1
acm-3 acmn-2 acmno-1 acmo-4
acn-8 acno-7 aco-3 ad-2
ade-2 adem-3 ademn-4 ademno-4
ademo-1 aden-5 adeno-2 adm-3
admn-2 admno-4 admo-3 adn-5
adno-7 ado-1 aem-2 aemn-4
aemno-2 aen-2 am-3 amn-3
amno-2 amo-6 an-2 ano-5

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: distribuir, distributiu, disturbi
Palíndroms: sis, tit, titit
Quadrats: tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'