#paraulògic 11 de juliol

LLETRES: o (central) + a e f n r y
PARAULES: 84, PUNTS: 412, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 1 4 3 2 1 0 13
e 0 2 2 2 1 3 0 0 10
f 2 8 9 4 4 2 0 1 30
n 1 4 2 4 1 0 0 0 12
o 4 2 2 2 1 0 0 0 11
r 1 1 2 3 1 0 0 0 8
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 8 19 18 19 11 7 1 1 84
Prefixos de dues lletres:
ae-3 af-4 an-4 ar-2
ef-1 en-7 er-2
fa-8 fe-2 fo-18 fr-2
na-1 ne-4 no-3 ny-4
of-3 on-1 or-7
ra-3 re-1 ro-4

Prefix freqüent de tres lletres:
for-9

Sufix freqüent de tres lletres:
ona-9

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aefnor-12 aefnory-1 aefor-2 aenor-2
aenory-3 afno-3 afnor-7 afnory-1
afo-1 afor-7 ano-5 anor-3
anory-4 anoy-2 aor-4 efnor-3
efnoy-1 efor-7 eno-1 enor-1
enory-2 eor-2 fno-2 fnor-1
fo-2 for-2 no-1 nory-1
or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: agressiva, egressiva, gasiveria, regressiva

Per definicions, veure 'Sobre les dades'