#paraulògic 13 de juliol

LLETRES: t (central) + a i o u v
PARAULES: 51, PUNTS: 154, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 0 2 1 0 1 0 4
i 1 1 0 0 0 0 2
o 0 3 0 0 0 0 3
t 9 16 3 3 1 0 32
u 0 0 0 0 0 0 0
v 2 3 2 2 0 1 10
Σ 12 25 6 5 2 1 51
Prefixos de dues lletres:
at-1 au-2 av-1
io-2
oi-1 ou-1 ov-1
ta-10 ti-8 to-6 tu-8
va-2 vi-3 vo-3 vu-2

Prefix freqüent de tres lletres:
tit-6

Sufix freqüent de tres lletres:
tot-4

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 6 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aiot-4 aiotuv-1 aiotv-2 ait-3
aitu-1 aituv-2 aitv-2 aot-3
aotu-3 aotv-2 at-2 atu-5
atuv-1 atv-1 iot-3 iotuv-1
iotv-1 it-3 itu-3 ituv-1
itv-1 ot-1 otu-1 otv-2
tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bel·licisme, immiscible, miscible
Palíndroms: ses, sis

Per definicions, veure 'Sobre les dades'