#paraulògic 15 de juliol

LLETRES: l (central) + b e n r t u
PARAULES: 64, PUNTS: 303, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
b 2 4 4 3 1 0 0 14
e 1 2 0 1 0 0 1 5
l 1 4 1 6 3 0 0 15
n 1 0 0 1 0 0 0 2
r 1 2 4 2 2 1 0 12
t 2 1 4 3 1 1 2 14
u 1 0 1 0 0 0 0 2
Σ 9 13 14 16 7 2 3 64
Prefixos de dues lletres:
be-3 bl-3 br-3 bu-5
el-4 en-1
le-2 ll-13
ne-1 nu-1
re-10 ru-2
te-9 tr-1 tu-4
ul-2

Prefix freqüent de tres lletres:
lle-7

Sufixos freqüents de tres lletres:
ell-7 ull-7 ent-7

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Subconjunts:
bel-3 belnr-1 belnrtu-1 belntu-1
belr-5 belru-5 belt-2 blru-1
bltu-1 blu-2 el-1 elnrt-1
elnrtu-2 elnru-2 elnt-2 elntu-4
elnu-1 elr-2 elrt-5 elrtu-4
elru-4 elt-4 eltu-1 elu-3
lnu-1 lrtu-1 lru-2 ltu-1
lu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: afrancesar, francès, francesa
Palíndroms: refer

Per definicions, veure 'Sobre les dades'