#paraulògic 16 de juliol

LLETRES: m (central) + a b ç e n r
PARAULES: 106, PUNTS: 560, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 3 4 5 7 2 3 0 0 0 24
b 0 1 4 5 1 0 0 0 0 11
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 2 1 2 1 5 2 0 2 0 15
m 5 8 12 7 5 3 2 0 0 42
n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r 2 2 3 2 3 0 1 0 1 14
Σ 12 16 26 22 16 8 3 2 1 106
Prefixos de dues lletres:
am-17 ar-7
ba-6 be-1 br-4
em-10 en-2 er-3
ma-32 me-10
ra-4 re-10

Prefix freqüent de tres lletres:
mar-13

Sufix freqüent de tres lletres:
rar-11

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 3 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
abem-2 abemnr-2 abemr-14 abm-3
abmnr-2 abmr-6 abçemnr-2 aem-2
aemn-4 aemnr-9 aemr-17 am-3
amn-3 amnr-2 amr-15 açemn-1
açemnr-4 açm-3 açmn-2 açmnr-1
açmr-2 bemr-1 em-1 emnr-1
emr-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: turbulent

Per definicions, veure 'Sobre les dades'