#paraulògic 17 de juliol

LLETRES: o (central) + a h i m n r
PARAULES: 133, PUNTS: 625, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 3 5 5 2 1 0 22
h 1 1 2 3 4 3 2 0 16
i 0 3 2 2 0 0 0 1 8
m 5 5 13 5 8 3 1 0 40
n 2 6 3 4 1 0 0 0 16
o 6 7 4 2 0 0 0 0 19
r 4 3 1 4 0 0 0 0 12
Σ 19 30 28 25 18 8 4 1 133
Prefixos de dues lletres:
ai-2 am-8 an-7 ar-5
ha-1 ho-15
ia-1 im-1 in-1 io-3 ir-2
ma-13 mi-4 mo-23
na-1 ni-4 no-11
oh-1 oi-3 om-2 on-1 or-12
ra-4 rh-1 ro-7

Prefix freqüent de tres lletres:
mor-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ona-11

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ahimno-3 ahimnor-2 ahinor-2 ahior-2
ahmnor-1 ahnor-3 ahor-1 aimno-9
aimnor-7 aimo-3 aimor-8 aino-5
ainor-9 aio-1 aior-4 amno-2
amnor-4 amo-6 amor-13 ano-5
anor-3 aor-4 himno-1 hmo-2
hnor-1 hor-2 imno-2 imnor-2
imor-3 ino-4 inor-2 io-2
ior-3 mno-3 mo-1 mor-6
no-1 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: membrança, remembrança
Palíndroms: ama, maçam, mam, mem, ramar, remer
Quadrats: mama o mamà

Per definicions, veure 'Sobre les dades'