#paraulògic 19 de juliol

LLETRES: d (central) + a e l o p s
PARAULES: 99, PUNTS: 555, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 5 3 1 1 0 0 1 13
d 7 6 6 5 2 1 0 0 0 27
e 0 0 1 1 0 2 2 0 0 6
l 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5
o 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4
p 0 1 3 8 5 5 2 1 0 25
s 1 2 6 6 2 0 2 0 0 19
Σ 9 11 22 25 13 11 6 1 1 99
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ae-1 al-5 ap-3 as-3
da-7 de-11 do-9
el-1 ep-1 es-4
ll-5
od-1 ol-1 op-1 os-1
pa-11 pe-7 po-7
sa-6 se-5 so-8

Prefix freqüent de tres lletres:
pal-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-42

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adel-5 adelo-2
adelops-1 adelos-3 adelp-6 adelps-2
adels-1 adeop-1 adeos-1 adep-1
adeps-5 ades-5 adl-6 adlo-4
adlop-4 adlops-3 adlos-10 adlp-3
adlps-1 adls-2 ado-1 adop-3
adops-4 ados-3 adp-2 adps-2
ads-1 del-1 delo-1 deop-1
deos-2 des-2 dlo-2 dlos-2
do-1 dos-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: resoluble
Palíndroms: bub-bub
Quadrats: bub-bub

Per definicions, veure 'Sobre les dades'