#paraulògic 21 de juliol

LLETRES: a (central) + b g n o t
PARAULES: 78, PUNTS: 269, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 Σ
a 2 6 5 4 0 17
b 3 6 3 5 2 19
g 4 4 2 0 0 10
n 2 7 3 1 0 13
o 1 0 1 0 0 2
t 2 8 4 2 1 17
Σ 14 31 18 12 3 78
Prefixos de dues lletres:
ab-3 ag-6 an-5 at-3
ba-13 bo-6
ga-8 go-2
na-8 no-5
ob-1 on-1
ta-11 to-6

Prefix freqüent de tres lletres:
tan-7

Sufix freqüent de tres lletres:
nat-8

Hi ha 1 tuti de 7 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 4 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abg-2 abgnot-1 abgnt-2
abgo-2 abgot-1 abn-3 abno-1
abnot-3 abnt-2 abo-2 abot-2
abt-5 ag-2 agn-3 agno-1
agnot-2 agnt-5 ago-2 agot-4
agt-3 an-2 ano-5 anot-7
ant-10 aot-3 at-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: embruix
Palíndroms: remer
Quadrats: berber, beri-beri, erer, rere, rum-rum

Per definicions, veure 'Sobre les dades'