#paraulògic 23 de juliol

LLETRES: g (central) + a c i o r t
PARAULES: 158, PUNTS: 897, TUTIS: 5

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 1 5 5 7 8 6 2 34
c 0 1 5 0 4 4 4 18
g 10 16 19 13 6 5 2 71
i 0 1 0 0 2 0 2 5
o 0 0 1 2 2 0 0 5
r 0 2 2 0 1 1 1 7
t 0 1 5 7 3 2 0 18
Σ 11 26 37 29 26 18 11 158
Prefixos de dues lletres:
ag-23 ar-10 at-1
ca-9 ci-3 co-6
ga-29 gi-15 go-14 gr-13
io-1 ir-4
or-5
ra-1 ri-1 ro-5
ta-4 ti-1 to-2 tr-11

Prefix freqüent de tres lletres:
gar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
gar-13

Hi ha 5 tutis:
- 2 de perfectes
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
acgio-1 acgior-8 acgiort-5 acgiot-4
acgir-10 acgirt-4 acgo-1 acgor-2
acgr-2 acgt-1 ag-2 agi-4
agio-2 agior-3 agiort-6 agiot-1
agir-12 agirt-19 agit-7 ago-2
agor-11 agort-10 agot-4 agr-8
agrt-5 agt-3 cgio-1 cgior-2
cgiot-1 cgir-1 cgor-1 gio-1
gior-6 giort-1 gir-1 git-1
gor-4 got-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: mitjanament
Palíndroms: etè, mem, nen, tet

Per definicions, veure 'Sobre les dades'