#paraulògic 24 de juliol

LLETRES: p (central) + a f o r s t
PARAULES: 186, PUNTS: 1050, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 5 9 8 13 4 2 2 44
f 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 1 2 2 1 1 0 7
p 9 14 28 17 11 10 3 3 95
r 1 1 2 6 2 0 0 0 12
s 1 2 3 1 2 1 1 0 11
t 2 2 5 2 3 0 0 3 17
Σ 14 24 48 36 33 16 7 8 186
Prefixos de dues lletres:
ap-22 ar-11 as-7 at-4
oo-1 op-3 or-3
pa-41 po-38 pr-15 ps-1
ra-12
sa-5 so-6
ta-7 to-4 tr-6

Prefix freqüent de tres lletres:
por-15

Sufix freqüent de tres lletres:
par-14

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
afopr-1 afoprst-3 afp-1 afprst-2
afprt-2 aop-2 aopr-11 aoprs-24
aoprst-19 aoprt-23 aops-2 aopst-9
aopt-3 ap-3 apr-12 aprs-7
aprst-6 aprt-16 aps-6 apst-6
apt-6 op-1 opr-4 oprs-3
oprst-2 oprt-6 opst-2 opt-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: argòtic, argòtica, catarrogí, cogitar,
coratgia
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara, gori-gori

Per definicions, veure 'Sobre les dades'