#paraulògic 25 de juliol

LLETRES: n (central) + c i l m s u
PARAULES: 35, PUNTS: 151, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
c 0 2 1 1 0 0 4
i 0 1 3 2 1 1 8
l 0 0 0 1 1 0 2
m 0 1 1 0 1 1 4
n 7 2 3 0 0 0 12
s 1 0 2 0 0 1 4
u 0 1 0 0 0 0 1
Σ 8 7 10 4 3 3 35
Prefixos de dues lletres:
ci-2 cl-2
in-8
li-1 lu-1
mi-4
ni-4 nu-8
si-3 su-1
un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
inc-5

Sufix freqüent de tres lletres:
nic-7

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Subconjunts:
cilmn-1 cilmnsu-1 cilmnu-1 ciln-2
cilnsu-2 cilnu-1 cin-5 cins-1
cinsu-3 cinu-2 cnu-1 ilnsu-2
imn-3 imnsu-1 imnu-1 in-1
ins-1 insu-1 inu-1 lnu-1
nsu-1 nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: apòstrof, apostrofar, tapaforats
Palíndroms: apa, pap, pop, rapar
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'