Setmana 29

DADES DE LA SETMANA 29 DE 2022 

Paraules més llargues (12 lletres):
entenimentat, 
imminentment

Llargada mitjana: 5.6 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 111.9 

Paraulògic del 18 de juliol
Lletres: u + b e l o r s 
Paraules (83, llargada mitjana de 5.1):
a lloure, beure, blues, borreu, borur, bou, bouer, breu, brou, brouós, bru, bruel, brull, brullol, brussel·lès, bub-bub, bubó, bulb, bulbós, bull, bullor, buós, burell, burler, buró, burro, bus, bussó, de reüll, elul, esbull, euro, leu, lleu, lleure, lluer, lluor, llur, lòbul, lobus, lues, obús, rebeure, rebull, relleu, resoluble, reu, reüllós, roleu, rou, roure, rouró, ruble, rubor, ruborós, rull, rullol, rus, seu, seuós, seure, sobreseure, sobresou, soluble, sorus, sou, súber, suberós, subsol, sueu, sull, suor, suós, surer, suro, surós, uberós, ull, ullerol, ullerós, urbs, urubú, usurer

Paraulògic del 19 de juliol
Lletres: d + a e l o p s 
Paraules (99, llargada mitjana de 5.9):
adés, aede, alada, aldea o aldeà, aldol, aldosa, allada, àpoda, àpode, aposada, aspada, assalada, assolellada, dad, dada o dadà, dal, dall, dalla, dallada, dallò, dea, dèdal, deessa, del, delada, dellà, des, desada, desè, desolada, despesa, dodo, doella, dol, doll, dolla, dolós, dolosa, dos, dosè, elodea, epode, espadada, espadella, espasada, espolsada, lladella, lledó, llepada, llopada, llossada, oda, ollada, oposada, ossada, padda, padellàs, paellada, palada, pallada, pal·ladós, pal·ladosa, pallassada, palpada, papada, passada, pedada, pedal, pedalada, pelada, peladella, pesada, pesadesa, poda, podada, podal, podall, pollada, polsada, posada, sad, sadoll, sadolla, salada, saldo, sassolada, seda, sedal, sedàs, sedós, sedosa, soda, sodada, solada, soldà, soldada, solellada, solod, sopada

Paraulògic del 20 de juliol
Lletres: r + b e i m u x 
Paraules (67, llargada mitjana de 5.2):
berber, beri-beri, beure, beurim, bimembre, birrem, breu, bri, brie, bru, brum, brumir, buixir, burí, ebri, eixermim, eixir, embeure, embruix, emir, erb, erbi, erer, erm, eximir, iber, imberbe, imbuir, irèixer-se, membre, mer, merèixer, merí, mur, múrex, murmuri, murri o murrí, rebé, rebeure, rebre, reeixir, rei, reix, rem, remei, remeier, remer, rere, reu, riber, rim, rimer, riu, riure, ruixim, rum-rum, rumb, ubèrrim, uixer, umbre, urubú, xereix, xeremier, xerri, xerrim, xurmer, xurrer

Paraulògic del 21 de juliol
Lletres: a + b g n o t 
Paraules (77, llargada mitjana de 4.5):
abat, abató, abonat, agà, aganat, àgata, agba, agnat o àgnat, àgnata, anant, annona, anoa, ant, anta, àton, àtona, atot, baba, baga, bagant, bagot, ban, banana, banat, baobab, bat, bata o batà, batan, batanga, batata, boa o boà, boga, bona, bota, botana, botonat, gag, gana, ganga, ganta, gaó, gat, gata, gató, goa, gota, nabab, nagana, nan, nana, nano, nat, nata, nató, noga, nogat, nona o nonà, nonat, nota, obaga, ona, taba, tan, tana, tanga, tango o tangó, tannat, tant, tanta, tat, tatà, tato, tobogan, toga, togat, tona, tonant, tota

Paraulògic del 22 de juliol
Lletres: e + a i j m n t 
Paraules (113, llargada mitjana de 6.1):
amaniment, amatent, amè, amén, amena, amenitat, ament, anament, anatema, anèmia, anet o ànet, animeta, antena, antenat, atea, atent, atenta, atentament, atiament, de mantinent, eia, eina, einam, ema, emetina, eminent, eminentment, ena, enantema, ènema, entat, entema, entemat, entenent, enteniment, entenimentat, entimema, entintament, entitat, eta o età, etè, etí, ètim, ètnia, iemenita, ien, immanent, imminent, imminentment, intent, íntimament, ítem, jaient, jeia, jet, mamei, manament, manejament, manent, maneta, mantejament, manteniment, matament, mate, matiné, meat, meitat, mem, mena, meniant, menja, menjament, ment, menta o mentà, mentè, met, meta o metà, mieta, mite, mitena, mitjanament, nen, nena, nènia, net, neta, netament, neteja, netejament, nimietat, nineta, taenita, teatí, teatina, tei, teia, teïna, tem, tema, tement, tènia, teniment, tennantita, tet, teta, tètan, tetània, tetanina, tetina, tinent, tinenta, titet, titeta

Paraulògic del 23 de juliol
Lletres: g + a c i o r t 
Paraules (158, llargada mitjana de 5.8):
agà, agar, agar-agar, agàric, agarrar, agarrat, agarrotar, àgata, àgio, agitació, agitar, agitat, àgora, agra, agraciar, agraciat, agrair, agraït, agrari, agrària, agrir, agró, agror, al gairó o gairó, argàric, argàrica, argó, argot, argòtic, argòtica, arrogació, arrogar-se, artiga, artigar, atorgar, cagar, cagarro, cagat, cagó, cara-roig, caragirar, caragirat, carga, catarrogí, cigar, cigarro, cigró, coccigi, coccígia, cogitació, cogitar, coragror, coratgia, gag, gai, gaia, gaiat, gaiata, gaiato, gaig, gaita, gaó, gara-gara, garagot, gàrgara, gargot, garita, garota, garra, garrí, garric, garriga, garrigar, garrit, garró, garrot, garrotar, gart, gat, gata, gató, gicar, giga, gir, gira, girar, girat, giratori, giratòria, giric, girigar, giró, git, gita, gitar, gitat, goa, goig, gorg, gorga, gorgorà, gori-gori, gorra, gorrí, gorrió, got, gota, gòtic, gòtica, goticitat, gra, gràcia, graciar, graó, grat, grata, gratar, griot, gro, groc, grog, groga, grogor, ioga, irrigació, irrigar, irrogació, irrogar, orgia, orgíac, orgíaca, ortiga, ortigar, raig, rigor, rogació, rogatori, rogatòria, rogic, roig, tagarí, tagarot, taigà, targarí, tigrat, toga, togat, tragí, tràgic, tràgica, tragirar, tragit, tragitar, trago, traiga, triaga, triga, trigar

Paraulògic del 24 de juliol
Lletres: p + a f o r s t 
Paraules (186, llargada mitjana de 5.9):
a la par o par, apa, aparat, aparatós, aparatosa, aparrat, apart, apartar, apartat, apassar, àpat, aportar, aposar, aposat, aposta, apostar, apòstata, apostatar, apòstrof, apostrofar, apropar, apta, aptot, arpa, arpar, arpat, arpó, arrap, arrapar, arrapós, arraposa, arrop, arropar, artròspora, aspa, aspat, aspra, asprar, aspror, asprós, asprosa, atrapar, àtrop, àtropa, atropar, oòspora, oposar, oposat, optar, orsapop, ortòtrop, ortòtropa, paf, pafart, pafarta, paó, paor, paorós, paorosa, pap, papa o papà, papar, paparota, paparra, papat, parafrast, parafrasta, parar, parat, parot, parra, parrot, part, parta, pas, passa, passa-passa, passaport, passar, passat, past, pasta, pastar, pastat, pastor, pastora, pastós, pastosa, patata, patatar, patota, patró, poar, pop, popa, popar, por, porat, porós, porosa, porpra, porprat, porra, porrassa, porrassar, porrat, porro o porró, port, porta, portar, porto, posa, posar, posat, posposar, post, posta, postor, postora, postpart, postrar, pot, pota, potassa, potó, potos, potra, potrós, potrosa, potto, prat, pro, proa, profà, prop, propà, proposar, proposta, proppassat, prorrata, prosa, pròstata, prostrar, prostrat, protó, psora, rap, rapa, rapar, raptar, raptor, raptora, raspa, raspar, raspat, raspor, raspós, rasposa, sap, sapa, sarpa, sarpat, sàtrapa, sopa, sopar, sopor, soporós, soporosa, sotaposar, tap, tapa, tapaforats, tapar, tàpara, taparot, tapàs, top, topar, torpor, torrapà, trapa, traspàs, traspassar, traspostar-se, trop, tropa o tropà