#paraulògic 26 de juliol

LLETRES: m (central) + a c n o p y
PARAULES: 58, PUNTS: 265, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 1 0 0 1 0 0 0 4
c 1 3 1 0 2 3 1 1 12
m 7 10 6 5 2 0 0 0 30
n 1 1 0 0 0 1 0 0 3
o 1 0 0 0 0 0 0 0 1
p 2 1 3 1 1 0 0 0 8
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 14 16 10 6 6 4 1 1 58
Prefixos de dues lletres:
am-4
ca-6 co-6
ma-20 mo-10
no-1 ny-2
om-1
pa-4 po-4

Prefix freqüent de tres lletres:
man-11

Sufix freqüent de tres lletres:
nya-5

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
acm-3 acmn-2 acmno-1 acmnopy-4
acmnoy-2 acmnp-1 acmnpy-2 acmny-2
acmo-4 acmp-2 am-3 amn-3
amno-2 amnoy-1 amnp-2 amny-4
amo-6 amop-2 amp-3 cmo-2
mno-3 mnoy-1 mo-1 mop-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: minúscul
Palíndroms: cínic, mínim, nin, nun

Per definicions, veure 'Sobre les dades'