#paraulògic 27 de juliol

LLETRES: i (central) + a b g m t u
PARAULES: 97, PUNTS: 411, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 6 10 1 0 0 1 20
b 2 6 5 2 1 0 0 0 16
g 2 6 8 4 1 0 0 0 21
i 1 2 0 1 1 1 1 0 7
m 4 5 4 1 1 0 1 0 16
t 4 5 6 2 0 0 0 0 17
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 13 26 29 20 5 1 2 1 97
Prefixos de dues lletres:
ag-6 ai-4 am-9 au-1
ba-4 bi-8 bu-4
ga-9 gi-5 gu-7
ia-2 im-5
ma-9 mi-5 mu-2
ta-3 ti-10 tu-4

Prefix freqüent de tres lletres:
gai-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ita-8

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
abgi-2 abgim-4 abgimt-1 abgimtu-1
abgimu-2 abgiu-3 abi-3 abim-2
abimt-2 abimtu-1 abit-3 abiu-1
agi-4 agim-6 agimt-2 agimu-1
agit-7 agitu-7 agiu-2 ai-3
aim-7 aimt-8 aimtu-4 ait-3
aitu-1 bgiu-1 bit-1 bitu-1
biu-1 gim-1 gimtu-1 gimu-1
git-1 gitu-1 im-1 imt-1
it-3 itu-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: company, companya, companyó, companyona
Palíndroms: ama, mam, mom
Quadrats: mama o mamà, nyam-nyam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'