#paraulògic 28 de juliol

LLETRES: f (central) + a c l n o t
PARAULES: 84, PUNTS: 417, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 3 4 3 3 1 1 1 0 0 16
c 2 1 3 1 2 2 0 0 1 1 13
f 5 15 13 7 4 0 0 0 0 0 44
l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
t 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 7
Σ 8 20 22 17 9 4 1 1 1 1 84
Prefixos de dues lletres:
ac-1 af-10 al-4 at-1
ca-5 cl-3 co-5
fa-14 fl-12 fo-18
na-2
of-1 ot-1
ta-3 to-4

Prefix freqüent de tres lletres:
fal-9

Sufixos freqüents de tres lletres:
fon-6 ona-6

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 11 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acf-1 acfl-5 acfln-1 acflno-1
acflnot-2 acflo-7 acflot-4 acflt-2
acfo-2 acfot-2 acft-1 afl-4
afln-1 aflno-2 aflnot-3 aflo-3
aflot-3 aflt-6 afn-1 afno-3
afnot-3 afnt-1 afo-1 afot-3
aft-3 cflo-4 cfo-2 flno-1
flo-1 flot-2 fno-2 fnot-3
fo-2 fot-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ambigüitat
Palíndroms: aimia, iai, mim, tit, titit
Quadrats: ai-ai, iaia, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'