#paraulògic 29 de juliol

LLETRES: e (central) + a i l n v
PARAULES: 51, PUNTS: 239, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 1 2 7 2 1 1 14
e 4 3 1 0 0 0 8
i 1 0 1 0 0 0 2
l 0 1 1 4 1 1 8
n 1 1 3 2 0 0 7
v 2 3 5 2 0 0 12
Σ 9 10 18 10 2 2 51
Prefixos de dues lletres:
al-10 an-2 av-2
ei-2 el-3 en-3
ie-1 il-1
li-3 ll-5
na-1 ne-3 ni-3
va-1 ve-11

Prefix freqüent de tres lletres:
ale-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
ena-6 ell-6

Hi ha 3 tutis:
- 2 de perfectes
- 1 de 7 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Subconjunts:
aei-1 aeil-4 aeiln-5 aeilnv-3
aeilv-2 aein-2 aeinv-3 aeiv-1
ael-5 aeln-5 aelnv-2 aelv-3
aen-2 aenv-3 eil-1 eiln-1
eilnv-1 eilv-1 ein-1 eiv-1
el-1 elv-2 en-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: catalanòfon, catalanòfona
Quadrats: fofo, taf-taf

Per definicions, veure 'Sobre les dades'